Nak Souvenier best?

11. Kesilapan kesebelas:

11. Kesilapan kesebelas: 

Kurang mendedahkan anak-anak dengan model yang cemerlang

* Seperti para ulama’ dan orang-orang yang berhemah tinggi dan berakhlak mulia. Anak-anak juga patut didedahkan dengan sembahyang jemaah, kuliah agama dan aktiviti-aktivi yang bersesuaian dengan akhlak Islam.

1 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...