Nak Souvenier best?

5. Kesilapan kelima: dalam mendidik anak.

5. Kesilapan kelima:

 Memberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani (physical), rohani (spiritual) dan minda (intelektual)
* Ramai yang lebih mementingkan pendidikan minda dari pendidikan rohani.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...