Nak Souvenier best?

Buah Zaitun / Olive..

Demi buah Tiin dan Zaitun. 95001
Dan Gunung Tursina. 95002
Serta negeri (Mekah) yang aman ini. 95003
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 95004

Kemudian Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang yang rendah. 95005

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. 95006

(Jika demikian kekuasaan-Ku), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta mengenai hari pembalasan, sesudah itu? 95007

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaan-Nya) seadil-adil Hakim? 95008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...