Nak Souvenier best?

TIDAK SAH?...

Terdapat berbagai-bagai cara orang ramai boleh mendapatkan perisian,

sesetengahnya sah manakala sesetengah lagi tidak.

Memperoleh perisian secara tidak sah digelar cetak rompak perisian.

Soalan-soalan berikut meninjau pendapat anda mengenai cetak rompak perisian.

Jangan lupa bahawa jawapan anda sulit sepenuhya.

Kajian telah menunjukkan bahawa sehingga empat daripada sepuluh atur cara perisian

yang dipasang di seluruh dunia pada tahun lepas adalah

tidak sah di sisi undang-undang atau tidak dilesenkan dengan sewajarnya.

Sila nyatakan sama ada anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan setiap

kenyataan berikut yang berkaitan dengan cetak rompak perisian, menggunakan skala 1 hingga 5

~Kawan kawan gunakan perisian yang sah atau tidak?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...